banner web kantona may loc khong khi nhap khau thuy si - Trang chủ
banner may loc khong khi han quoc kantona viet nam - Trang chủ

Sản phầm bán chạy

-24%
danh gia 5 sao - Trang chủ9,490,000 7,190,000
-23%
danh gia 5 sao - Trang chủ5,990,000 4,600,000
-14%
danh gia 5 sao - Trang chủ10,990,000 9,490,000
-19%
danh gia 5 sao - Trang chủ7,990,000 6,450,000
-35%
danh gia 5 sao - Trang chủ14,500,000 9,490,000
-14%

Máy lọc không khí Sharp

Máy lọc không khí Sharp FP-J80EV-H

danh gia 5 sao - Trang chủ8,000,000 6,890,000
-6%
danh gia 5 sao - Trang chủ17,990,000 16,990,000
-26%

Máy lọc không khí Panasonic

Máy lọc không khí Panasonic F-PXM35A

danh gia 5 sao - Trang chủ6,600,000 4,900,000
-26%

Máy lọc không khí Sharp

Máy lọc không khí Sharp FP-J60E-W

danh gia 5 sao - Trang chủ7,990,000 5,950,000
-28%

Máy lọc không khí Sharp

Máy lọc không khí Sharp FP-J40E-W

danh gia 5 sao - Trang chủ4,990,000 3,590,000
-26%
danh gia 5 sao - Trang chủ3,490,000 2,600,000
-12%

Máy lọc không khí Boneco

Máy lọc không khí BONECO P700

danh gia 5 sao - Trang chủ54,990,000 48,490,000
-16%

Máy lọc không khí Boneco

Máy lọc không khí BONECO P500

danh gia 5 sao - Trang chủ24,990,000 20,990,000
-13%

Máy lọc không khí Boneco

Máy lọc không khí BONECO P400

danh gia 5 sao - Trang chủ18,990,000 16,580,000
-10%

Máy lọc không khí Boneco

Máy lọc không khí BONECO P340

danh gia 5 sao - Trang chủ10,990,000 9,860,000
-10%

Máy lọc không khí Boneco

Máy lọc không khí ô tô BONECO P50

danh gia 5 sao - Trang chủ2,990,000 2,680,000
-10%
danh gia 5 sao - Trang chủ20,990,000 18,990,000
-13%
danh gia 5 sao - Trang chủ22,990,000 19,990,000
-24%

Máy lọc không khí Coway

Máy lọc không khí Coway AP-1516D (STORM)

danh gia 5 sao - Trang chủ17,000,000 12,900,000
-12%
danh gia 5 sao - Trang chủ13,500,000 11,900,000
-22%

Máy lọc không khí Coway

Máy lọc không khí Coway AP-1008CH (SWAN)

danh gia 5 sao - Trang chủ11,000,000 8,580,000
-18%

Máy lọc không khí Sharp

Máy lọc không khí Sharp FP-J30E-A/B

danh gia 5 sao - Trang chủ2,850,000 2,350,000

MÁY LỌC KHÔNG KHÍ BONECO

-12%

Máy lọc không khí Boneco

Máy lọc không khí BONECO P700

danh gia 5 sao - Trang chủ54,990,000 48,490,000
-7%
danh gia 5 sao - Trang chủ16,990,000 15,750,000
-7%
danh gia 5 sao - Trang chủ48,990,000 45,490,000
-16%

Máy lọc không khí Boneco

Máy lọc không khí BONECO P500

danh gia 5 sao - Trang chủ24,990,000 20,990,000
-13%

Máy lọc không khí Boneco

Máy lọc không khí BONECO P400

danh gia 5 sao - Trang chủ18,990,000 16,580,000
-10%

Máy lọc không khí Boneco

Máy lọc không khí BONECO P340

danh gia 5 sao - Trang chủ10,990,000 9,860,000
-10%

Máy lọc không khí Boneco

Máy lọc không khí ô tô BONECO P50

danh gia 5 sao - Trang chủ2,990,000 2,680,000

MÁY LỌC KHÔNG KHÍ COWAY

-24%

Máy lọc không khí Coway

Máy lọc không khí Coway Classic AP-1018F

danh gia 5 sao - Trang chủ15,800,000 11,950,000
-8%

Máy lọc không khí Coway

Máy lọc không khí Coway AP-0509DH (JERU)

danh gia 5 sao - Trang chủ6,000,000 5,500,000
-24%
danh gia 5 sao - Trang chủ8,500,000 6,500,000
-24%

Máy lọc không khí Coway

Máy lọc không khí Coway AP-1516D (STORM)

danh gia 5 sao - Trang chủ17,000,000 12,900,000
-28%
danh gia 5 sao - Trang chủ16,500,000 11,900,000
-12%
danh gia 5 sao - Trang chủ13,500,000 11,900,000
-28%
danh gia 5 sao - Trang chủ27,000,000 19,500,000
-22%

Máy lọc không khí Coway

Máy lọc không khí Coway AP-1008CH (SWAN)

danh gia 5 sao - Trang chủ11,000,000 8,580,000

MÁY LỌC KHÔNG KHÍ HITACHI

-10%
danh gia 5 sao - Trang chủ19,990,000 17,990,000
-5%
danh gia 5 sao - Trang chủ18,990,000 17,990,000
-6%
danh gia 5 sao - Trang chủ17,990,000 16,990,000
-13%
danh gia 5 sao - Trang chủ10,990,000 9,590,000
-25%

Máy lọc không khí Hitachi

Máy lọc không khí Hitachi EP-PZ50J

danh gia 5 sao - Trang chủ9,990,000 7,490,000
-10%
danh gia 5 sao - Trang chủ20,990,000 18,990,000
-13%
danh gia 5 sao - Trang chủ22,990,000 19,990,000
-17%

Máy lọc không khí Hitachi

Máy lọc không khí Hitachi EP-PZ30J

danh gia 5 sao - Trang chủ5,990,000 4,990,000

MÁY LỌC KHÔNG KHÍ SHARP

-13%

Máy lọc không khí Sharp

Máy lọc không khí Sharp FP-J50V-H

danh gia 5 sao - Trang chủ5,500,000 4,800,000
-31%
danh gia 5 sao - Trang chủ11,990,000 8,290,000
-24%
danh gia 5 sao - Trang chủ9,490,000 7,190,000
-23%
danh gia 5 sao - Trang chủ5,990,000 4,600,000
-16%
danh gia 5 sao - Trang chủ9,490,000 7,990,000
-14%
danh gia 5 sao - Trang chủ10,990,000 9,490,000
-19%
danh gia 5 sao - Trang chủ7,990,000 6,450,000
-20%
danh gia 5 sao - Trang chủ9,990,000 7,990,000
-17%
danh gia 5 sao - Trang chủ6,000,000 4,990,000
-12%
danh gia 5 sao - Trang chủ5,990,000 5,290,000
-22%
danh gia 5 sao - Trang chủ5,990,000 4,690,000
-10%
danh gia 5 sao - Trang chủ3,890,000 3,490,000
-14%

Máy lọc không khí Sharp

Máy lọc không khí Sharp FP-J80EV-H

danh gia 5 sao - Trang chủ8,000,000 6,890,000
-26%

Máy lọc không khí Sharp

Máy lọc không khí Sharp FP-J60E-W

danh gia 5 sao - Trang chủ7,990,000 5,950,000
-28%

Máy lọc không khí Sharp

Máy lọc không khí Sharp FP-J40E-W

danh gia 5 sao - Trang chủ4,990,000 3,590,000
-26%
danh gia 5 sao - Trang chủ3,490,000 2,600,000

MÁY LỌC KHÔNG KHÍ PANASONIC

-35%
danh gia 5 sao - Trang chủ14,500,000 9,490,000
-34%

Máy lọc không khí Panasonic

Máy lọc không khí Panasonic F-PXM55A

danh gia 5 sao - Trang chủ12,500,000 8,290,000
-32%

Máy lọc không khí Panasonic

Máy lọc không khí Panasonic F-PXL45A

danh gia 5 sao - Trang chủ10,650,000 7,290,000
-26%

Máy lọc không khí Panasonic

Máy lọc không khí Panasonic F-PXM35A

danh gia 5 sao - Trang chủ6,600,000 4,900,000
-7%

Máy lọc không khí Panasonic

Máy lọc không khí Panasonic F-PXJ30A

danh gia 5 sao - Trang chủ4,300,000 3,990,000

MÁY ĐO HUYẾT ÁP OMRON

-18%
danh gia 5 sao - Trang chủ4,490,000 3,690,000
-31%
danh gia 5 sao - Trang chủ1,290,000 890,000
-16%
danh gia 5 sao - Trang chủ3,690,000 3,100,000
-25%
danh gia 5 sao - Trang chủ2,690,000 2,020,000
-20%
danh gia 5 sao - Trang chủ1,690,000 1,350,000
-26%
danh gia 5 sao - Trang chủ1,590,000 1,180,000
-25%
danh gia 5 sao - Trang chủ1,490,000 1,120,000
-29%
danh gia 5 sao - Trang chủ1,290,000 910,000

MÁY LỌC NƯỚC ION KIỀM

danh gia 5 sao - Trang chủ25,500,000
danh gia 5 sao - Trang chủ51,500,000

Máy lọc nước điện giải Kangen

Máy lọc nước điện giải Kangen Leveluk K8

danh gia 5 sao - Trang chủ118,000,000

Máy lọc nước điện giải Kangen

Máy lọc nước điện giải Kangen Leveluk SD501

danh gia 5 sao - Trang chủ98,000,000
danh gia 5 sao - Trang chủ86,000,000

CẢM NHẬN KHÁCH HÀNG

after 1 - Trang chủ

Co Dieu Linh khach hang mua may loc khong khi - Trang chủ

Cô Diệu Linh – Vinhomes Hàm Nghi

Quá hài lòng! Nói chung chưa bao giờ mua hàng với cảm giác được làm thượng đế như ở đây. Hẹn đâu ra đấy từ khi tư vấn, giao hàng đến việc nhắc nhở bảo trì sản phẩm trong quá trình sử dụng.
Anh Thai Son mua may loc khong khi - Trang chủ

Cao Thái Sơn – Quận Đống Đa

Tôi hoàn toàn bị chinh phục bởi thái độ, tác phong, quy trình làm việc từ nhân viên tư vấn đến kỹ thuật lắp đặt. Nói được làm được. Chúc Kantona Việt Nam ngày càng được khách hàng biết đến.

Chi Phuong Anh khach hang mua may ion kiem - Trang chủ

Chị Huyền – Vinhomes Riverside

Tôi đã tìm hiểu nhiều nơi và quyết định mua hàng tại Kantona. Nhân viên tư vấn chuẩn về kỹ thuật và nguồn nước, quá trình sử dụng chăm sóc rất tốt. Tôi sẽ giới thiệu thêm bạn bè mua hàng tại đây.
Anh Trung Thanh khach hang mua may loc khong khi tai ha noi - Trang chủ

Anh Ngọc Nam – Starlake Hồ Tây

Biết đến Kantona Việt Nam qua người thân giới thiệu, tôi có cảm giác an toàn khi sử dụng sản phẩm và dịch vụ tại đây. Hãy giữ vững tinh thần này để mang giá trị nhiều hơn đến khách hàng.

KINH NGHIỆM HAY

after 1 - Trang chủ

BÁO CHÍ NÓI VỀ CHÚNG TÔI

after 1 - Trang chủ

logo bao 24h - Trang chủ
logo bao cafef 1 - Trang chủ
logo bao vnxpress 1 - Trang chủ
logo bao thanh nien 1 - Trang chủ
logo bao dan tri 1 - Trang chủ
logo bao tuoi tre 1 - Trang chủ
logo bao 24h - Trang chủ
logo bao vnxpress 1 - Trang chủ
logo bao dan tri 1 - Trang chủ
logo bao cafef 1 - Trang chủ
logo bao thanh nien 1 - Trang chủ
logo bao tuoi tre 1 - Trang chủ